Organisatie

De organisatie van dorpshuis De Tille draait volledig op vrijwilligers. Vanaf 1990 is de exploitatie van het gebouw overgenomen door een bestuur die vrijwilligers aanstuurt. Het gebouw was eigendom van de Protestantse gemeente Scheemda, maar is overgedragen aan de Stichting Dorpshuis Westerlee.


Bestuur Stichting Dorpshuis Westerlee
Voorzitter: Piet Smit
Secretaris: Janneke Kloosterboer-Buseman
Penningmeester: Astrid Vos
Lid: Harm Kruize
Lid: Martin Mollema


Postadres en bezoekadres:
Hoofdweg 128
9678 PR Westerlee


Voor reserveringen: boekingen.detille@gmail.com
Telefoonnummer: 06 49 00 32 44

Mailadres bestuur: bestuur.detille@gmail.com